FIPEX - účetnictví, personalistika, mzdy, daňová evidence, finanční, mzdové a účetní poradenství

Daňová evidence

Naše zkušené účetní zpracují Vaši daňovou evidenci od prvotních dokladů až o daňová přiznání. V průběhu roku budete mít informace o tom, jaké máte výsledky a cca 2 měsíce před koncem účetního období si na základě doporučení daňového poradce podrobně prodiskutujeme možnosti daňové optimalizace Vaší společnosti.

Služby:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na CD
  (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.)
© 2021 FIPEX, s. r. o.