FIPEX - účetnictví, personalistika, mzdy, daňová evidence, finanční, mzdové a účetní poradenství

FIPEX s.r.o. - účetnictví, personalistika, mzdy, daňová evidence, finanční, mzdové a účetní poradenství

Nabízíme kompletní vedení účetnictví, outsourcing mzdové a personální agendy, účetní, daňové a ekonomické poradenství a audit.

Spolupracujeme s právníky, daňovými poradci, exekutory, auditory a notářskou kanceláří. Naším cílem je, aby se naši klienti věnovali předmětu svého podnikání a „nezdržovali“ se neustále se měnícími zákony a předpisy v oblasti daní, účetnictví a personalistiky.

Vedení účetnictví, účetní poradenství

Kompletní vedení účetnictví od naší společnosti zahrnuje svoz, zpracování i archivaci veškerých účetních dokladů, vedení skladové evidence a evidence majetku i účetní audit. Náš účetní a daňový servis zajišťuje optimalizaci daňové povinnosti, zajistíme též zpracování běžné či mimořádné účetní uzávěrky a podání (příp. odklad) daňového přiznání. Ve spolupráci s daňovým poradcem dáváme našim klientům dva měsíce před koncem účetního období doporučení na možnosti daňové optimalizace.

Personalistika, mzdy a mzdové poradenství

Evidence zaměstnanců zahrnuje zpracování mzdových listů, výpočet mezd a zpracování výplatních pásek i listin. Vypracujeme podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků. Na základě plné moci odesíláme přehledy a zastupujeme klienty na úřadech a při kontrolách.

On-line účetnictví

Účetní program máme nainstalovaný na serveru s možností současného přístupu několika uživatelů. V případě Vašeho zájmu Vám umožníme on-line náhled do účetnictví s možností vystavování faktur a tisku přehledů.

Firemní strategie, reporting, controlling

Pomůžeme Vám nastavit reporting a controlling ve firmě. Sestavíme s Vámi firemní strategii, pomůžeme Vám na základě SWOT analýzy definovat silné a slabé stránky společnosti, nadefinujeme strategii firmy jak v krátkodobém tak i v dlouhodobém horizontu.

© 2021 FIPEX, s. r. o.